Sabtu, 09 Juli 2011

Pembukaan

Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puji dan Sykur ke Hadirat Allah Swt karen dengan rahmatnya kami dapat menyelesaikan sebuah website Warung Barokah ini ,mungkin dapat kami sampaikan Warung Barokah ini terletak di Jalan Raya Roda Pembangunan Kandang Roda RT 02/05 ,mungkin kami memang sudah lama merintis usaha warung makan ini kira-kira usianya sudah hampir sepuluh tahunan dengan Moto kami adalah membuat pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan menggunakan cita rasa yang tidak biasanya serta tujuannya di bukanya warung ini adalah untuk memberi kenikmatan kepada pelanggan ketika mencicipi masakan kami .


Dari Kami cukup sekian mungkin ini adalah posting pertama kami kurang lebih dan jelasnya mohon di maafkan.